UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh này.

Bất động sản Thanh Hoá bổ sung thêm 47 dự án đấu giá mới nhất năm 2022

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa bổ sung danh mục 47 dự án (mặt bằng) đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 với tổng diện tích đất thực hiện đấu giá hơn 70ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu hơn 2.343 tỉ đồng, tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là hơn 1.611 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khỏi danh mục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đối với dự án Khu dân cư HĐ-02 thuộc khu dân cư Đại học Hồng Đức tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, với diện tích thực hiện đấu giá 2,73ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 50 tỉ đồng.

Các dự án được phê duyệt, điều chỉnh bổ sung tập trung chủ yếu tại Quảng Xương với 25 dự án, tổng diện tích đấu giá hơn 27ha, dự kiến thu về hơn 1.280 tỉ đồng; tiếp đến là huyện Đông Sơn có 13 dự án với hơn 20ha, dự kiến thu về hơn 255 tỉ đồng…

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa nhanh chóng tổ chức các công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật. Đồng thời là rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, phải đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Đối với các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất, thực hiện ký văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) đến 31.12 phải tổ chức đấu giá thành công, hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 đã được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Xem thêm: Bất động sản Thanh Hóa lấy lại đà tăng trưởng năm 2022

Chủ đề: Bất động sản Thanh Hóa,

LAM SƠN LAND – VỮNG PHÁP LÝ MẠNH NIỀM TIN

Địa Chỉ: 12, Nguyễn Xuân Nguyên, TT Quảng Xương, Thanh Hóa
Hotline: 0968724886