(TTV) – UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

 

Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng khu dân cư nhằm hiện thực hóa quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư 3446 phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa đã được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 02/5/2018, tạo quỹ đất để phát triển nhà ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa thành phố Thanh Hóa; đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Quy mô dự án: Diện tích sử dụng đất: Khoảng 24.197,65 m2 .

Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 (gồm 263 lô đất: Từ lô 1 đến lô 52, từ lô 139 đến lô 250, lô 253, lô 254, từ lô 257 đến lô 278, từ lô 283 đến lô 304, lô 305 đến lô 357).

Quy mô dân số: Khoảng 1.300 người.

Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở: 263 căn nhà ở liền kề.

Xem chi tiết quyết định tại đây

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa