×

Mặt Bằng 5998 Thị Trấn Tân Phong Quảng Xương

Giới thiệu về Mặt Bằng 5998 Thị Trấn Tân Phong Quảng Xương

MBQH kèm theo Quyết định số 5998/QĐ-UBND
ngày 11/10/2021 thuộc Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.
Mặt bằng 5998 Thị trấn Tân Phong có Tổng diện tích đất tổ chức đấu giá là 29.832,9 m2, gồm 206 lô.

Vị trí dự án Mặt Bằng 5998 Thị Trấn Tân Phong Quảng Xương

Địa điểm, vị trí:
Các lô đất đưa ra đấu giá tại MBQH kèm theo Quyết định số 5998/QĐUBND ngày 11/10/2021 thuộc Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, có
giới hạn như sau:
+ Phía Đông: Giáp đất nông nghiệp.
+ Phía Tây: Giáp khu dân cư.
+ Phía Nam: Giáp đất nông nghiệp.
+ Phía Bắc: Giáp đường giao thông

3. Mục đích, hình thức giao đất, thời gian sử dụng đất:
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;
- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức
đấu giá quyền sử dụng đất;
- Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

Mặt bằng Mặt Bằng 5998 Thị Trấn Tân Phong Quảng Xương

 

Mb 5998 Thị Trấn Tân Phong
Mb 5998 Thị Trấn Tân Phong

file tải: 4- KHONGGIAN Tân Đoài-Màu

Giá bán Mặt Bằng 5998 Thị Trấn Tân Phong Quảng Xương

Tiến độ Mặt Bằng 5998 Thị Trấn Tân Phong Quảng Xương

Nhận bảng giá