UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi Công văn số 2923/UBND-NN về việc giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép thực hiện Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc và cập nhật kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Nghi Sơn.

Cảnh đảo ngọc nhìn từ trên cao
Cảnh đảo ngọc nhìn từ trên cao

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang giao Sở TN&MT phối hợp với Sở KH&ĐT, Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp và các đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để nghiên cứu, xem xét, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết đề nghị của UBND thị xã Nghi Sơn tại tờ trình trên theo quy định của pháp luật.

Đồng thời có ý kiến đề xuất cụ thể, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2022.

Chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa được đưa ra sau khi xem xét tờ trình số 27/TTr-UBND thị xã Nghi Sơn về việc cho phép thực hiện Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc do Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Đảo Ngọc làm chủ đầu tư.

Lòng vòng điều chỉnh nhiều lần

Trước đó, ngày 28/01/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công văn số 832/UBND-THKH về việc chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ du lịch và nghỉ dưỡng Bắc đảo Nghi Sơn của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Phươg thực hiện.

Theo đó, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 35,8 ha tại xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Tiếp đến, ngày 16/4/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc chấp thuận đề nghị cho Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Nam Phương thôi không đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Bắc Đảo Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời chấp thuận để Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Đảo Ngọc làm chủ Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc.

Theo đó, diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 20,68 ha, với tổng vốn đầu tư 1.611 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2018 đến tháng 3/2022,…

Và gần đây nhất, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có Quyết định số 3621/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu Dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái và lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc tại khu kinh tế Nghi Sơn của Công ty cổ phần Đầu tư du lịch Đảo Ngọc.

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 và Quyết định số 2565/QĐUBND ngày 28/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trường hợp đến hết tháng 3/2022, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Đảo Ngọc không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục và khởi công xây dựng Giai đoạn 3 của dự án theo quy định thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần đầu tư du lịch Đảo Ngọc không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Chủ đề: Bất động sản Thanh Hóa,

LAM SƠN LAND – VỮNG PHÁP LÝ MẠNH NIỀM TIN

Địa Chỉ: 12, Nguyễn Xuân Nguyên, TT Quảng Xương, Thanh Hóa
Hotline: 0968724886