(VNF) – Trong 9 tháng năm 2021, tốc độ tăng trưởng GRDP của Thanh Hóa nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước với GRDP ước đạt 8,06%, thu ngân sách khoảng 24.400 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kế được báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thì trong 9 tháng năm 2021, Thanh Hóa có tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,06%, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh ước đạt 102.914 tỷ đồng, bằng 73,5% kế hoạch; thu ngân sách ước đạt 24.400 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 2 cả nước…

Thanh Hóa: Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2021 nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước
Thanh Hóa: Tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2021 nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2021, năng suất hầu hết các loại cây trồng chính đều tăng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 53,2%; doanh thu vận tải tăng 13,2%; thu ngân sách nhà nước tăng 15%, thành lập mới doanh nghiệp tăng 9,3%; vốn đầu tư thực hiện tăng 6,7%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 83,4% kế hoạch, đứng thứ 2 trong số các tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm 2021 còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, tồn tại như: tình trạng ngao chết, cá chết trên sông vẫn còn xảy ra; sức tiêu thụ nội địa và giá cả nhiều mặt hàng nông sản giảm mạnh trong khi giá đầu vào tăng cao so với đầu năm; một số nhà máy, dây chuyền sản xuất phải ngừng hoạt động do xuất hiện dịch bệnh Covid-19; số lượt khách phục vụ khách sạn giảm 20,5%; tiến độ trình duyệt một số quy hoạch xây dựng sử dụng đất cấp huyện còn chậm so với yêu cầu; giải phóng mặt bằng đạt thấp so với kế hoạch…

Từ kết quả thực hiện 9 tháng và triển vọng 3 tháng cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa dự báo chỉ tiêu thu ngân sách, giá trị xuất khẩu sẽ vượt kế hoạch. Nhiều chỉ tiêu sẽ hoàn thành kế hoạch theo Nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và có 5 chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch năm 2021.

Trước đó, ngày 16/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình trong nước, thế giới và thực tế bối cảnh của tỉnh, Thanh Hóa dự kiến một số chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công năm 2021, như sau: GRDP đạt 12,3% trở lên, tổng giá trị xuất khẩu đạt 5,4 triệu USD trở lên, huy động vốn đầu tư phát triển đạt khoảng 145.000 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 27.600 tỷ đồng, thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, kế hoạch đầu tư công năm 2022 dự kiến là 12.380 tỷ đồng.