864 dự án được đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2021 có tổng diện tích đất quy hoạch hơn 1.676 ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến sẽ thu là 14.726 tỷ đồng…
Theo Quyết định số 1478/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh, năm nay, Thanh Hoá sẽ có 864 dự án được đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 1.676,2 ha. Tuy nhiên, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23 ha, chiếm 44,63%. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 14.726,6 tỷ đồng. Tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng là 8.920,5 tỷ đồng.

Danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh chưa bao gồm các dự án có tài sản công được thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Việc lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt và việc tổ chức đấu giá phải đảm bảo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường để tổ chức đấu giá đạt hiệu quả cao, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước; thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Vào ngày 27 và 28/5 tới đây, Thanh Hóa sẽ tiến hành đấu giá 61 lô đất tại xã Quảng Ninh và Quảng Nhân (Quảng Xương). Trong đó, 42 lô đất tại xã Quảng Ninh gồm có diện tích 120 m2/lô, tổng diện tích 5.040 m2. Giá khởi điểm từ 3,3- 4,8 triệu đồng/m2, tương đương từ 396 triệu đồng đến 576 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 79- 115 triệu đồng/hồ sơ.

19 lô đất tại xã Quảng Nhân gồm có diện tích từ 120 m2 đến 153 m2/lô; tổng diện tích 2.669,5 m2. Giá khởi điểm 4,8 triệu đồng/m2, tương đương từ 576- 734 triệu đồng/lô. Tiền đặt trước từ 115- 144 triệu đồng/hồ sơ.

Tiếp đó, theo kế hoạch, vào ngày 31/5 tới, 46 lô đất ở với tổng diện tích 7.117,5 m2 tại xã Hoằng Cát, huyện Hoằng Hóa cũng sẽ được tổ chức đấu giá. Vị trí khu đất đấu giá bao gồm 46 lô đất trên địa bàn xã Hoằng Cát thuộc mặt bằng quy hoạch có phía đông giáp đất nông nghiệp, phía tây giáp khu dân cư hiện trạng và đường Bút- Trinh, phía Nam giáp kênh, phía bắc giáp đường Hoằng Quý- Hoằng Xuyên.

Tổng diện tích các lô đất là 7.117,5 m2 (từ 120 m2 đến 224 m2/lô) với mức giá khởi điểm từ 10,4 triệu đồng đến 15,6 triệu đồng/m2, tức mỗi lô có giá khởi điểm từ 1,456 tỷ đồng đến 3,463 triệu đồng tùy vị trí và diện tích. Tiền đặt trước từ 290 triệu đồng đến 400 triệu đồng/hồ sơ tham gia đấu giá…

Nguồn: https://vneconomy.vn/thanh-hoa-se-dau-gia-quyen-su-dung-dat-864-du-an.htm