Khu vực lập quy hoạch đô thị Hậu Hiền có quy mô khoảng 1.535 ha, chức năng là trung tâm dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng tây nam huyện Thiệu Hóa và khu vực lân cận.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa đến năm 2040.

Phạm vi ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Minh Tâm và xã Thiệu Viên. Phía bắc giáp sông Chu; phía nam giáp huyện Triệu Sơn; phía đông giáp xã Thiệu Vận, Thiệu Lý và Thiệu Phúc; phía tây giáp xã Thiệu Toán, Thiệu Chính và Thiệu Hòa.

Về tính chất, Hậu Hiền là đô thị loại V, có chức năng là trung tâm dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp; có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng tây nam huyện Thiệu Hóa và khu vực lân cận.

Sơ đồ phát triển không gian đô thị Hậu Hiền đến năm 2025. (Nguồn: Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa).
Sơ đồ phát triển không gian đô thị Hậu Hiền đến năm 2025. (Nguồn: Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa).

Diện tích lập quy hoạch khoảng 1.534,6 ha, riêng phần đất xây dựng đô thị có quy mô hơn 711 ha. Trong đó, xã Minh Tâm khoảng 1041,8 ha; xã Thiệu Viên khoảng 492,8 ha.

Dân số hiện trạng khoảng 15.830 người. Dự báo đến năm 2030 khoảng 20.000 người; đến năm 2040 khoảng 25.000 người; dân số tăng thêm khoảng 9.170 người.

Định hướng phát triển đô thị chủ yếu theo hướng đông tây dựa trên trục phát triển mới kết nối hai trung tâm động lực là thành phố Thanh Hóa và Thọ Xuân. Bên cạnh đó bổ sung thêm trục phát triển đô thị theo hướng đông bắc – tây nam kết nối thị trấn Vạn Hà và thị trấn Triệu Sơn.

Cấu trúc đô thị được hình thành bởi hai trục đông tây (trục tỉnh lộ 515 và trục nam sông Chu) và hai trục bắc nam (trục trung tâm xã Minh Tâm và trục tây thị trấn Thiệu Hoá – Hậu Hiền – Triệu Sơn).

Các khu chức năng chính gồm khu sản xuất nông nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cụm tiểu thủ công nghiệp ở phía tây bắc đô thị. Khu trung tâm đô thị là khu hiện hữu và khu phát triển mới, còn khu sản xuất nông nghiệp nằm về phía đông nam.

Thanh Hóa sắp có khu đô thị hơn 140 ha giáp QL45 tại huyện Thiệu Hóa
Thanh Hóa sắp có khu đô thị hơn 140 ha giáp QL45 tại huyện Thiệu Hóa

Về định hướng không gian đô thị, đơn vị ở số 1 có diện tích 400 ha, nằm phía bắc tỉnh lộ 515, thuộc khu dân cư xã Thiệu Minh cũ. Chức năng là khu ở đô thị, cụm tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đơn vị ở số 2 có diện tích 637 ha, nằm trong xã Thiệu Tâm cũ, là trung tâm hành chính đô thị, thương mại dịch vụ và dân cư đô thị.

Đơn vị ở số 3 có diện tích 493 ha thuộc khu dân cư xã Thiệu Viên, chức năng là khu ở và sản xuất nông nghiệp. Định hướng hình thành đơn vị ở đô thị với việc cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng không gian công cộng (vườn hoa, sân chơi…) đủ tiêu chí đô thị loại V.

Về quy hoạch giao thông, tại đô thị Hậu Hiền sẽ nâng cấp mở rộng đường tỉnh 515 rộng 20,5 m; dây dựng mới tuyến đường Nam sông Chi 34 m, đường Tây thị trấn Thiệu Hóa – Hậu Hiền – Triệu Sơn 34m. Ngoài ra sẽ xây dựng tuyến đường tỉnh 515 – Dân Quyền trên cơ sở mở rộng, kéo dài tuyến trục xã Thiệu Tâm cũ rộng từ 20,5 m đến 24 m.

Theo quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Thiệu Hóa đến năm 2045, địa phương này có phạm vi quy hoạch toàn bộ 25 đơn vị hành chính với diện tích 15.992 ha.

Định hướng phân vùng phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn, giai đoạn 2020 – 2030, là phát triển hoàn chỉnh thị trấn Thiệu Hóa mở rộng, đô thị Hậu Hiền, đô thị Giang Quang đạt tiêu chí đô thị tối thiểu loại 5. Giai đoạn 2030 – 2045 sẽ bổ sung đô thị mới Ngọc Vũ, định hướng phân vùng phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2045 có một khu công nghiệp, 5 cụm công nghiệp, làng nghề….

Nguồn: vietnammoi.vn

Mọi thông tin liên hệ: 0968.724.886