Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1863/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045.

Hiện nay, huyện Nông Cống có diện tích tự nhiên vùng huyện là 285,11km2 (28.511,46ha) bao gồm 29 đơn vị hành chính cấp xã (01 thị trấn và 28 xã); hiện trạng đất xây dựng khoảng 7.266ha (chiếm 25,4% tổng diện tích tự nhiên); Dự báo đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 9.360ha (chiếm 32,8 % tổng diện tích tự nhiên); đến năm 2045 khoảng 10.300ha (chiếm 36% tổng diện tích tự nhiên). Dân số hiện trạng toàn huyện: 183.771 người; mật độ dân số: 644 người/km2; dân số đô thị khoảng 13.777 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 7,6%. Dự báo dân số đến năm 2045: khoảng 299.300 người; dân số đô thị khoảng 152.000; tỷ lệ đô thị hóa đạt 51%.

Là vùng sản xuất nông nghiệp ưu tiên ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn, cung cấp nguồn nông nghiệp sạch trong và ngoài tỉnh, trọng điểm là thành phố Thanh Hóa và Khu kinh tế Nghi Sơn; vùng phát triển công nghiệp hỗ trợ cho Khu kinh tế Nghi Sơn và thành phố Thanh Hóa và các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động; dịch vụ logistic; đầu mối giao thông quan trọng, vùng chuyển tiếp giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng miền núi (Như Thanh, Như Xuân) qua nút giao Vạn Thiện và Quốc lộ 45, khớp nối không gian kinh tế giữa hai cực tăng trưởng Khu kinh tế Nghi Sơn với Lam Sơn – Sao Vàng, qua hành lang kinh tế Sao Vàng – Nghi Sơn…

Mô hình phát triển không gian vùng huyện Nông Cống dựa trên các đặc trưng về địa hình, thủy văn, hệ thống giao thông và phân bổ dân cư, cùng với các tiền đề, tiềm năng, cơ hội phát triển vùng.

Hà Chi