(VNF) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu du lịch Golden coast resort Hải Hòa tại phường Hải Hóa, thị xã Nghi Sơn của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh.

Thanh Hóa: Lùi tiến độ khởi công khu du lịch Golden coast resort Hải Hòa đến tháng 5/2022
Thanh Hóa: Lùi tiến độ khởi công khu du lịch Golden coast resort Hải Hòa đến tháng 5/2022

Theo quyết định, Công ty Xi măng Công Thanh phải hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục từ nay đến hết tháng 4/2022, khởi công và triển khai xây dựng dự án từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023. Dự kiến, dự án sẽ được vận hành thử từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2024, sau đó sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4/2024.

Xi măng Công Thanh có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện dự án và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ đúng với các nội dung chủ trương đầu tư dự án đã được chấp thuận.

Quyết định cũng nêu rõ trường hợp đến hết tháng 5/2022, Công ty Xi măng Công Thanh không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để khởi công dự án theo quy định thì quyết định này không còn giá trị pháp lý. Xi măng Công Thanh sẽ không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Theo tìm hiểu, khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa thuộc huyện Tĩnh Gia là dự án được phê duyệt được UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 3081/UBND-CN ngày 25/7/2006.

Đến tháng 8/2016, Xi măng Công Thanh đã được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép giãn tiến độ thực hiện dự án xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa. Theo đó, dự án phải hoàn thành giải phóng mặt bằng và hồ sơ sử dụng đất, xây dựng, môi trường, khởi công xây dựng vào tháng 10/2017 và đi vào hoạt động chính thức trong tháng 5/2019.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Xi măng Công Thanh phải có bản cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện các hạng mục công trình thuộc dự án theo từng giai đoạn đầu tư.

Đến tháng 7/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi Trường, UBND huyện Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa.

Tại Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 31/1/2019, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục cho phép Xi măng Công Thanh lùi tiến độ dự án. Cụ thể, thời gian khởi công xây dựng khu du lịch biển Golden Coast Resort Hải Hòa từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020, hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng vào tháng 1/2021.

Sau đó, dự án khu du lịch Golden coast resort Hải Hòa của Xi măng Công Thanh có thêm 2 lần được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 và Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 31/01/2021.