Thanh Hóa lập quy hoạch khu đô thị mới hơn 67ha tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương
Thanh Hóa lập quy hoạch khu đô thị mới hơn 67ha tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương

(VNF) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong tại huyện Quảng Xương với quy mô 67,5ha.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Quảng Xương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương.

Khu đô thị mới có tính chất là khu đô thị đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật. Diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 67,5ha, với các hạng mục như đất dân cư mới, dân cư cải tạo và đất công công đô thị (gồm đất trung tâm thể thao, đất trường học, đất hỗn hợp, đất dịch vụ thương mại, đất cây xanh).

Cũng theo chỉ đạo của UBND tỉnh, kinh phí cho công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 9859/UBND-CN ngày 23/7/2020.

Sau khi quy hoạch được duyệt, việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, các vấn đề về đầu tư, đất đai, tài chính khác có liên quan được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Trước đó, Công văn số 9859/UBND-CN ngày 23/7/2020 nêu rõ sau khi quy hoạch chung thị trấn Tân Phong được phê duyệt, UBND huyện Quảng Xương có nhiệm vụ lên phương án đề xuất quy mô, diện tích lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông Bắc thị trấn Tân Phong.

Kinh phí cho công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải tài trợ. Tuy nhiên, vê vấn đề này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Hoàng Hải phải có cam kết không có các điều kiện ràng buộc và không yêu cầu hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.

Được biết, quy hoạch chung thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xướng đã được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 16/6/2021.

Theo quyết định, phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương. Đây là thị trấn huyện lị, trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của huyện Quảng Xươn, đồng thời là đầu mối giao thương, dịch vụ thương mại, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có vai trò kết nối, hỗ trợ thành phố Thanh Hóa và vùng phụ cận.

Dân số hiện trạng năm 2020 là khoảng 20.603 người, dự báo quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 36.000 người. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung thị trấn khoảng 1.463 ha