CafeLand – UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh, trong đó chưa bao gồm các dự án có tài sản công được thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

heo đó, có 864 dự án được phê duyệt, tổng diện tích đất quy hoạch là 1.676,2ha.

Trong đó, tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 748,23ha. Tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu là 14.726 tỉ đồng.

Trong danh mục có một số dự án đáng chú ý như: Dự án Khu dân cư dọc hai bên đường CSEDP tại thành phố Thanh Hóa với diện tích đất đấu giá 5,54ha; Khu dân cư khu phố Châu Bình 5,5ha; Khu đô thị mới phường Đông Hương thành phố Thanh Hóa (khu đất thu hồi của Công ty cổ phần SX và TM Cẩm Trướng và Công ty cổ phần Bitexco) diện tích 2,58ha; Khu dân cư khu phố Bình Sơn tại phường Bắc Sơn diện tích 4ha;…

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất rà soát lại quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng có liên quan với từng dự án đảm bảo các quy định mới được tổ chức đấu giá.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa: khi xây dựng giá đất, thẩm định, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất phải sát với giá thị trường.

Trích nguồn:https://cafeland.vn/tin-tuc/thanh-hoa-duyet-864-du-an-vao-danh-muc-du-an-dau-gia-dat-98873.html