(VNF) – UBND tỉnh Thanh Hóa mới đây đã ra quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

 

Thanh Hóa: Dự án đê, kè biển xã Quảng Thái được gia hạn đến hết năm 2021
Thanh Hóa: Dự án đê, kè biển xã Quảng Thái được gia hạn đến hết năm 2021

Theo đó, tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ “không quá 5 năm” (2016 – 2020) thành “đến ngày 31/12/2021”.

Các nội dung khác được thực hiện theo các quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 9/5/2016, số 4668/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 của chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng tại quyết định nói trên, UBND tỉnh thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 5 (bảo hiểm xây dựng công trình) và số 8 (xây dựng công trình đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương) thuộc dự án đê, kè biển xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương.

Tỉnh cho phép Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật, phê duyệt điều chỉnh TKBVTC-DT công trình thực hiện đến điểm dừng kĩ thuật.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được giao tính toán cụ thể thời gian chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan (điều chỉnh thiết kế, khó khăn về nguồn vốn) và khối lượng còn lại của các gói thầu để quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng (quyết định gia hạn hợp đồng) các gói thầu số 5, số 8 thuộc dự án nêu trên, đảm bảo không được vượt thời gian thực hiện dự án (sau điều chỉnh); đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Sở cũng được giao tổ chức thực hiện dự án đến điểm dừng kĩ thuật theo đúng chỉ đạo của chủ tịch tỉnh tại công văn số 14722/UBND-NN ngày 30/10/2019 (kinh phí thực hiện đến điểm dừng kĩ thuật dự kiến khoảng 41,532 tỷ đồng).

Được biết, dự án đê, kè biển xã Quảng Thái có tổng vốn đầu tư lên tới 181 tỷ đồng. Trong đó 121 tỷ đồng tổng giá trị xây lắp chiều dài tuyến hơn 3,3km dọc bờ biển, được giao cho 3 nhà thầu thi công. Diện tích đất sử dụng là 15,15 ha, với mục tiêu đảm bảo phòng, chống lụt bão, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân.