Mb 1341 Quảng Trường
Mb 1341 Quảng Trường

Thời gian xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, thu tiền đặt trước, nộp phiếu trả giá. (Trong giờ hành chính): 

– Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/06/2021 đến ny 09/06/2021 

Địa điểm xem tài sản: UBND xã Qung Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. – Thời gian tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, thu hồ sơ : -Thời gian bán và thu hồ sơ: 

+Tại bộ phận một cửa UBND huyện Quảng Xương và Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát từ ngày 07/06/2021 đến ngày 21/06/2021

+ Tại UBND xã Quảng Trường: Từ ngày 08/06/2021 đến 09/06/2021, ngày 16/06/2021 đến 17/06/2021 và ngày 21/06/2021. 

Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: + Nộp trực tiếp tại UBND xã Quảng Trường: từ ngày 22/06/2021 đến 23/06/2021; 

+ Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính (Bằng chuyển phát nhanh có báo phát) tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát từ ngày 22/06/2021 đến 23/06/2021. 

+Thời điểm kết thúc nhận Phiếu trả giá và niêm phong đóng thùng phiếu trả g: 17h00 ngày 23/06/2021 tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Phát và tại UBND xã Quảng Trường

Hình thc đấu giá, phương thức đấu giá. Hình thức đấu giá: “Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp 01 vòng” 

– Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong đựng phiếu, ngoài phong bì đựng phiếu phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của người trả giá. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính (Bằng chuyển phát nhanh báo phát) hoặc trực tiếp bỏ vào thùng phiếu tại Công ty đấu giá hợp danh Anh Pt, UBND xã Quảng Trường trong thời gian đã quy định 

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tchức buổi công bố giá: Vào hồi 13h30 phút ngày 24/06/2021. 

Địa điểm tại Hội trường công sở UBND xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Nguồn: https://thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2021-06/64548d7a9f8dfb7dquangtruong-25007.pdf