(VNF) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đại siêu thị, trung tâm giới thiệu du lịch, tổ chức sự kiện Royal tại phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải.
Theo quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn phê duyệt ngày 28/5, quy mô dự án được điều chỉnh thành trung tâm dịch vụ thương mại và văn phòng làm việc 12 tầng (diện tích xây dựng khoảng 4.000m2) và các hạng mục công trình phụ trợ khác.

Tổng vốn đầu tư dự án tăng lên thành 125,953 tỷ đồng và được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, 75 tỷ đồng giai đoạn 1 sẽ thực hiện từ quý IV/2021 đến quý I/2023 với các hạng mục như san nền, khối đế 2 tầng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Hơn 50 tỷ đồng còn lại cho giai đoạn 2 là thực hiện hạng mục khối tháp 10 tầng và hoàn thiện công trình. Dự kiến, sẽ thực hiện từ quý II/2023 và hoàn thành vào quý III/2024.
Ngoài ra, diện tích đất thực hiện dự án sau khi điều chỉnh sẽ chỉ còn khoảng 8.043m2 thay vì 28.000m2 như chủ trương đầu tư ban đầu.
Cũng theo quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty Hoàng Hải có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, để khởi công xây dựng và hoàn thành dự án đưa vào hoạt động theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư này chỉ được triển khai thực hiện sau khi hoàn thành các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, đấu nối giao thông vào tuyến đường 4C (không đấu nối giao thông trực tiếp với Quốc lộ 47) và đảm bảo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Trước đó, dự án đại siêu thị, trung tâm giới thiệu du lịch, tổ chức sự kiện Royal được UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 8/3/2018.
Theo quyết định, dự án được giao cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hoàng Hải làm chủ đầu tư, dự kiến được khởi công từ quý II/2018, và hoàn thành quý IV/2019.
Diện tích đất thực hiện dự án khoảng 28.000m2, với tổng vốn đầu tư gần 80 tỷ đồng, gồm các hạng mục trung tâm dịch vụ thương mại, trung tâm tổ chức sự kiện, siêu thị và các hạng mục công trình phụ trợ khác.
Về Công ty Hoàng Hải, công ty này được thành lập ngày 21/3/2006, với ngành nghề chính là xây dựng nhà để ở. Vốn điều lệ ghi nhận cuối năm 2019 là 286 tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại lô A – khu công nghiệp Lễ Môn, xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa.
Công ty Hoàng Hải ban đầu do ông Lương Ngọc Giáo (1970) làm giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, theo chứng nhận đăng ký thay đổi vào tháng 10/2020, người đại diện pháp luật và giám đốc công ty Hoàng Hải là bà Nguyễn Thị Thanh Hương (1988).
Theo tài liệu của VietnamFinance có được, doanh thu của Công ty Hoàng Hải trong các năm 2016 và 2017 lần lượt đạt 124,3 tỷ đồng và 111,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tương ứng là 221,6 triệu đồng và 196,1 triệu đồng.
Đặc biệt, việc kinh doanh của Công ty Hoàng Hải có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018 khi doanh thu đạt 628,3 tỷ đồng, tăng hơn 461% so với năm 2017. Trái ngược với sự tăng mạnh về doanh thu, lợi nhuận năm 2018 của công ty này chỉ đạt 123,1 triệu đồng, giảm 37,2% so với năm trước đó.
Về tài sản của Công ty Hoàng Hải, tổng tài sản ghi nhận tại ngày 31/12/2018 là 368,8 tỷ đồng. Theo bảng cân đối nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đạt 295,9 tỷ đồng và nợ phải trả là 72,9 tỷ đồng.

Anh Hùng

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/thanh-hoa-dai-sieu-thi-royal-tai-sam-son-tang-von-giam-bot-dien-tich-20180504224253779.htm