UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển Thanh Hóa đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa.

Theo quyết định này, tỉnh Thanh Hóa bổ sung 17 gói thầu với tổng giá trị khoảng 1.805 tỷ đồng. Nguồn vốn được trích ra từ vốn đầu tư dự án, trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương là 1.100 đồng; nguồn vốn gân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 1.142 tỷ đồng.

Tuyến đường Ven biển Sầm Sơn Nghi Sơn đã hoàn thành 2021
Tuyến đường Ven biển Sầm Sơn Nghi Sơn đã hoàn thành 2021

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý III/2021 đến quý II/2024 tùy gói thầu.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Đồng thời, tỉnh này yêu cầu chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 07, 08, 11, 12, 19, 20, 21 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đối với các gói thầu còn lại áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, căn cứ tình hình thực tế, chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo kế hoạch và tỷ lệ được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa với tổng mức đầu tư 2.242 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách trung ương là 1.100 tỷ đồng, còn lại là vốn địa phương.

Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đầu tư công, với tổng chiều dài tuyến 23,75 km, đi qua ba huyện là Nga Sơn, Hậu Lộc và Hoằng Hoá. Tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ 80 km/giờ.

Danh sách 17 gói thầu được bổ sung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa: