×
Thanh Hoá duyệt 864 dự án vào danh mục dự án đấu giá đất
dự án Khu biệt thự Hùng Sơn được nâng diện tích lên 28,4ha
Thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục được mở rộng như thế nào?
Thông tin quy hoạch Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch chi tiết
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 (nay là quy hoạch phân khu)  khu đô thị Đông Nam thành phố Thanh Hoá, phân khu số 15