Tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh thành khoảng 3.662,6 tỷ đồng và khởi công xây dựng từ tháng 6.2021.

Tại Quyết định số 1704 ngày 25.5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân tại phường Tân Dân, thị xã Nghi Sơn của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, đã được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3943 ngày 18.9.2020.

Đây là lần chấp thuận điều chỉnh thứ 3 của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Trước đó, ngày 18.9.2020 và 11.10.2013 UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư được cấp lần đầu ngày 24.3.2008.

Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: TL
Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: TL

Theo đó, tổng vốn đầu tư của dự án được điều chỉnh thành khoảng 3.662,6 tỷ đồng, gồm:

Giai đoạn I: Từ tháng 6.2021 đến hết tháng 9.2022, khoảng 553 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có 110,6 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay và huy động hợp pháp khác 442,4 tỷ đồng (chiếm 80%).

Hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn I, các thủ tục về đất đai, xây dựng đến hết tháng 5.2021. Khởi công xây dựng từ tháng 6.2021 đến hết tháng 9.2022. Hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng tháng 10.2022.

Giai đoạn II: Từ tháng 1.2022 đến hết tháng 6.2023, khoảng 790,3 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có 158,06 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay và huy động hợp pháp khác 632,24 tỷ đồng (chiếm 80%).

Hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn II đến hết ngày 31.8.2021. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục hết tháng 12.2021. Khởi công xây dựng từ tháng 1.2022 đến hết tháng 6.2023. Hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng tháng 7.2023.

Giai đoạn III: Từ tháng 5.2022 đến tháng 5.2024, khoảng 1.939 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có 387,8 tỷ đồng (chiếm 20%), vốn vay và huy động hợp pháp khác 1.551,2 tỷ đồng (chiếm 80%).

Hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn III đến hết tháng 1.2022. Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trong tháng 4.2022. Khởi công xây dựng từ tháng 5.2022 đến tháng 5.2024. Hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng tháng 5.2024.

Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: TL
Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: TL

Công ty cổ phần Tập đoàn T&T có trách nhiệm khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan để triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ theo đúng chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục quy định tại Luật Đầu tư, Nghị định số 31 ngày 26.3.2021 của Chính phủ và pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo Thông báo Kết luận số 51 ngày 23.4.2021 của Văn phòng Tỉnh uỷ. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế (nếu có), trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Nghi Sơn và các ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật.

Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: TL
Phối cảnh dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân. Ảnh: TL

Theo Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân: trường hợp đến hết tháng 6.2021, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục, khởi công Giai đoạn I của dự án theo quy định thì Quyết định không còn giá trị pháp lý, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án.

Trần Anh Tân

Theo Quyết định số 1518 ngày 10.5.2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Khu đô thị du lịch sinh thái Tân Dân có phạm vi ranh giới phía Bắc và phía Tây giáp với khu dân cư xã Tân Dân, phía Nam giáp xã Hải Lĩnh, phía Đông giáp biển Đông, với quy mô diện tích quy hoạch 1.170.817m2.

Khu vực nghiên cứu dựa trên không gian là 3 trục hướng biển từ Quốc lộ 1A vào khu vực dự án. Các khu chức năng được phân chia thành từng cụm, tương đối độc lập bằng các trục không gian Đông – Tây và các đường liên khu vực, không gian ven biển, tạo ra những khoảng mở để đón gió từ biển vào.

Quy hoạch sử dụng đất gồm các hạng mục công trình: Khu resort, khu dịch vụ tổng hợp, khu vui chơi giải trí, khu biệt thự, đất cây xanh, mặt nước, bãi tắm, đất giao thông, đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, đất rừng phòng hộ…

Đơn vị đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn  T&T. Quy hoạch chi tiết được duyệt phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia đến năm 2025 đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt

Trích nguồn: https://nguoidothi.net.vn/tiep-tuc-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-khu-du-lich-sinh-thai-tan-dan-cua-tap-doan-tt-28778.html