Kinh tế phát triển vượt trội đã và đang đặt ra nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại ngày một lớn. Vì vậy, việc đầu tư phát triển lĩnh vực này đang được tỉnh Thanh Hóa quan tâm huy động nguồn lực để triển khai. Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2020, nhu cầu nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh đến năm 2019 là 27.357 căn, tương ứng với 3.282.807m2 sàn; đến năm 2020 là 36.476 căn, tương ứng với 4.377.076m2 sàn.

Tổng số dự án phát triển nhà ở thương mại cần lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt danh mục 110 dự án, tổng diện tích 2.156,8ha. Hiện nay, tổng số dự án nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư là 80 dự án, tổng số lượng căn hộ khoảng 39.215 căn, tương ứng khoảng 4.705.800m2 sàn. Trong đó, đã cơ bản hoàn thành 25 dự án và hoàn thành một phần của 20 dự án (tổng số lượng khoảng 17.780 căn hộ, tương ứng với 2.133.850m2 sàn); đang thực hiện đầu tư 35 dự án và giai đoạn tiếp theo của 20 dự án (tổng số lượng khoảng 21.435 căn hộ, tương ứng 2.571.950m2 sàn); Đồng thời, đang tổ chức lựa chọn chủ đầu tư 30 dự án (tổng số lượng khoảng 14.705 căn hộ, tương ứng với 1.764.600m2 sàn) Đối với việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5 dự án nhà ở xã hội và 5 dự án nhà ở cho công nhân đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, với số lượng là 4.386 căn hộ, tương ứng 457.000m2 sàn (trong đó, nhà ở xã hội 3.060 căn hộ, tương ứng 163.550m2 sàn; nhà ở cho công nhân 1.586 căn hộ). Đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội, 1 dự án nhà ở cho công nhân và dự kiến hoàn thành trong năm 2020, đáp ứng 6.840 căn nhà ở, tương ứng với 399.500m2 sàn (trong đó, nhà ở xã hội 5.242 căn hộ, tương ứng với 302.700m2 sàn; nhà ở cho công nhân 1.598 căn hộ, tương ứng với 96.800m2 sàn).

Mới đây, Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng đã có một số thông báo kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu vực phường Nam Ngạn và nhà ở xã hội tại khu vực phường Phú Sơn thuộc thành phố Thanh Hóa, để đáp ứng nguồn cung và cầu cho người dân trong tương lai. Được biết, UBND tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành (Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa) kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng nhà ở của 7 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc cấp Giấy phép xây dựng, nộp tiền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh và việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở, đất ở sai phép, không phép. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản; chấn chỉnh tình trạng kinh doanh bất động sản tại một số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh khi sản phẩm bất động sản của dự án chưa đủ điều kiện để đưa vào kinh doanh theo quy định. Chiều 16/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị báo cáo Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 – 2020.

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, nhu cầu nhà ở xã hội Thanh Hóa cần khoảng 1.735.000 m2 sàn, đáp ứng khoảng 189.200 người, tổng kinh phí khoảng 11.320 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, nhu cầu nhà ở xã hội tăng nhanh đáp ứng phục vụ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng là người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh…

Để đáp ứng nhu cầu, trong năm 2017, tỉnh Thanh Hóa tập trung thực hiện các dự án đang đầu tư, như: Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư phường Đông Vệ; Chung cư thu nhập thấp tại Khu đô thị Xanh – Khu nam trung tâm TP.Thanh Hóa; Chung cư thu nhập thấp tại Lô C5 thuộc Khu nam trung tâm TP.Thanh Hóa; Khu nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng và đang chuẩn bị đầu tư 2 dự án: Khu nhà ở xã hội AMCI, phường Quảng Thành; Nhà ở xã hội cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, tại phường An Hoạch (TP.Thanh Hóa). Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ 3 dự án nhà ở cho công nhân ở Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP.Thanh Hóa) và Hoằng Đồng (huyện Hoằng Hóa)… Phát biểu tại hội nghị, đại diện đại diện lãnh đạo các ngành, các địa phương đã tập trung thảo luận các vấn đề, như: vị trí quy hoạch; nguồn vốn đầu tư; cơ chế, chính sách kêu giọi các nhà đầu tư và nhu cầu thực tế của các đối tượng được thụ hưởng…

Để triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thanh Hóa có hiệu quả, tại hội nghị Phó chủ tịch BND tỉnh Thanh Hóa ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh đồng thời yêu cầu các đại biểu là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cần chỉ rõ các đối tượng được thụ hưởng và mục tiêu cụ thể trong kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, kế hoạch thực hiện thực tế so với mục tiêu đề ra, nêu rõ nguyên nhân, tồn tại trong quá trình thực hiện; Bên cạnh đó cần khảo sát lại nhu cầu thực tế ở các địa phương và các Khu công nghiệp để đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong từng năm. Đối với các địa phương cần rà soát các vị trí, ưu tiên, các vị trí thuận lợi để quy hoạch các dự án nhà ở xã hội…từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng được nhu cầu nhà ở xã hội cho người dân trên địa bàn.