Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa – Mai Xuân Liêm vừa có ý kiến chỉ đạo đối với đề nghị tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới tại các xã Hoằng Lưu và Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa của Công ty cổ phần Tập đoàn BSG.

Theo đó, tại Công Văn số 5051/UBND-CN gửi Công ty cổ phần Tập đoàn BSG, UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được Công văn số 804/BSG-BĐT ngày 08/4/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn BSG về việc chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư và tài trợ kinh phí lập quy hoạch chi tiết hai dự án khu đô thị tại huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể là dự án khu đô thị mới tại xã Hoằng Lưu và khu đô thị mới tại xã Hoằng Thành, huyện Hoằng Hóa.

Trước đề xuất nêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn BSG liên hệ với UBND huyện Hoằng Hóa để đề xuất, kiến nghị việc tài trợ kinh phí.

Quy hoạch vùng huyện Hoằng Hóa có gì đặc biệt?

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1481/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 đối với huyện Hoằng Hoá.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Hoằng Hóa, bao gồm 37 đơn vị hành chính (36 xã và 1 thị trấn), có diện tích 203,8km2.

Dự báo quy mô dân số toàn huyện đến năm 2030 là 283.918 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 141.959 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%; đến năm 2040 sẽ đạt khoảng 343.389 người, trong đó, dân số đô thị khoảng 240.372 người, tỷ lệ đô thị hóa đạt 70%.

Hiện trạng diện tích tự nhiên vùng huyện Hoằng Hóa là 20.380,5 ha, trong đó hiện trạng đất xây dựng đô thị là 695 ha (thị trấn Bút Sơn và đô thị Hải Tiến). Dự kiến đến năm 2030 đất xây dựng đô thị khoảng 2.000 – 2.200 ha và đến năm 2040 khoảng 2.400 – 3.000 ha.

Hoằng Hoá là cửa ngõ quan trọng của vùng trung tâm đô thị thành phố Thanh Hóa – thành phố Sầm Sơn, đảm bảo chức năng hỗ trợ phát triển cho thành phố Thanh Hóa và thành phố Sầm Sơn.

Đây còn là vùng phát triển kinh tế biển, trong đó thế mạnh là phát triển dịch vụ thương mại, du lịch và thủy sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao,…
Theo quyết định phê duyệt quy hoạch, hai xã Hoằng Lưu và Hoằng Thành thuộc tiểu vùng 2 (vùng trung tâm). Khu vực này được định hướng thành trung tâm hành chính của huyện. Đẩy mạnh việc mở rộng thị trấn, xây dựng khu thị trấn Bút Sơn, đô thị Thịnh Lộc và hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại tổng hợp.

Chủ đề: Bất động sản Thanh Hóa,

Địa Chỉ: 12, Nguyễn Xuân Nguyên, TT Quảng Xương, Thanh Hóa
Hotline: 0968724886