×
Kita Invest xin tài trợ quy hoạch KCN 500 ha tại Thanh Hóa