(VNF) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý chủ trương để UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang và quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Thanh Hóa giao huyện Thiệu Hóa lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang
Thanh Hóa giao huyện Thiệu Hóa lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc chủ trương lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang và quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.

Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đồng ý chủ trương để UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức lập quy hoạch chung đô thị Giang Quang bao gồm diện tích tự nhiên 2 xã Thiệu Giang và Thiệu Quang.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND huyện Thiệu Hóa khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2030, trình thẩm định, phê duyệt.

Cũng theo công văn, sau khi đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Thiệu Hóa đến năm 2030 và quy hoạch chung xây dựng xã Thiệu Vận được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện Thiệu Hóa có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chi tiết các khu vực: Khu đô thị trung tâm mới (diện tích khoảng 95 ha), Khu đô thị Đông Nam thị trấn Thiệu Hóa (diện tích khoảng 54 ha), Khu dân cư mới đường Nam Sông Chu (diện tích khoảng 70,8 ha).

Được biết, huyện Thiệu Hóa có 25 đơn vị hành chính (24 xã và 1 thị trấn), diện tích lập quy hoạch 159,92 km2. Theo quy hoạch xây dựng vùng đến năm 2045, huyện Thiệu Hóa được xác định là vùng phát triển nông nghiệp tập trung chất lượng cao của tỉnh; phát triển nhanh, bền vững theo hướng tăng trưởng xanh phát triển đa ngành, lấy dịch vụ thương mại, công nghiệp và sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là định hướng phát triển ưu tiên.

Ngoài ra, huyện Thiệu Hóa còn được xác định là vùng sinh thái phụ cận của thành phố Thanh Hóa, có vai trò hỗ trợ và kết nối khu vực thành phố với khu vực phía Tây tỉnh Thanh Hóa.

Về phân vùng phát triển kinh tế, toàn vùng huyện Thiệu Hóa được phân chia thành 4 tiểu vùng gồm: vùng I (vùng kinh tế động lực của huyện) có 7 xã, thị trấn (thị trấn Thiệu Hóa và các xã Thiệu Phú, Thiệu Trung, Thiệu Vận, Thiệu Long, Tân Châu, Thiện Giao), có diện tích khoảng 4.591,3 ha.

Thị trấn Thiệu Hóa là trung tâm, là khu vực phát triển trọng tâm của huyện. Định hướng khu vực tập trung phát triển đô thị gắn với dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề kết hợp với du lịch văn hóa trải nghiệm.

Tiếp đó là vùng II (Vùng Tây Nam hữu ngạn sông Chu) gồm 6 xã: Thiệu Toán, Minh Tâm, Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Viên, Thiệu Lý, có diện tích khoảng 3.793,2 ha. Đây là vùng tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, định hướng phát triển chủ yếu theo hướng đô thị, dịch vụ và sinh thái nông nghiệp với đô thị Hậu Hiền (xã Minh Tâm và xã Thiệu Viên) là trung tâm của vùng.

Vùng III (Vùng Tây tả ngạn sông Chu) gồm 6 xã: Thiệu Ngọc, Thiệu Vũ, Thiệu Tiến, Thiệu Công, Thiệu Thành và Thiệu Phúc, có diện tích khoảng 3.477,5 ha. Định hướng khu vực phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp – TTCN, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch văn hóa tâm linh với đô thị Ngọc Vũ (xã Thiệu Ngọc và xã Thiệu Vũ) là trung tâm của vùng.

Cuối cùng là vùng IV (Vùng Đông tả ngạn sông Chu), gồm 6 xã: Thiệu Nguyên, Thiệu Duy, Thiệu Hợp, Thiệu Giang, Thiệu Thịnh, có diện tích khoảng 4.176,4 ha. Định hướng khu vực phát triển dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, công nghiệp – TTCN, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các điểm dân cư nông thôn. Trong đó, Khu đô thị Giang Quang (xã Thiệu Giang và xã Thiệu Quang) được định hướng là trung tâm của vùng.

Anh Hùng

Nguồn: https://vietnamfinance.vn/thanh-hoa-giao-huyen-thieu-hoa-lap-quy-hoach-chung-do-thi-giang-quang-20180504224254463.htm