×
Thanh Hóa sẽ có thêm khu nhà liền kề gần 540 tỷ đồng tại Phường Quảng Thành