×
Đất ven biển Thanh Hóa, Đất ven biển Sầm Sơn giá rẻ?