×
Thanh Hoá chấp thuận đầu tư khu dân cư gần 750 tỉ tại Quảng Xương
Ông lớn ngoại đổ bộ vào bất động sản công nghiệp, thị trường nhà đất Thanh Hóa hiện nay thế nào?